از نو برایت مینویسمـ ...

باب اسفنجی: یواش و بی صدا... بدون درد و خونریزی... بدون عوارض جانبی ... بدون خماری!

پاتریک: خماری داره مگه؟؟

باب اسفنجی:هر چی... دیگه تئوری نمیتونم توضیح بدم، نصف این درس عملیه ...

پاتریک: هرچی ینی چی؟ درس چی چی؟!

باب اسفنجی: درس زندگی...

پاتریک: وا...

باب اسفنجی:والا !

#باب_اسفنجی