از نو برایت مینویسمـ ...

پاتریک: اسکار بهترین صدا تعلق میگیره به صدای خواب آلوی کسیکه دوسش داری ...

باب اسفنجی : به به ...


#باب_اسفنجی