از نو برایت مینویسمـ ...

یبار تو دانشگاه یکی تعریف میکرد طرف هی میرفته خواستگاری،دختره هم هی میگفته سیبیلتو بزنی همه چی اوکیه. عاقاهه هم هی رفته اومده بازم حرف دختره همون بوده. آخرش اون سیبیلای چنگیزی رو داده به باد ...

حالا شده جریان من! ینی اصن قبلنا میگفتم حالا همچین چهره و قیافه برام مهم نیس با این چیزا که نمیخام زندگی کنم! الان غلط کردم حرفمو پس میگیرم...  شرط اصلی من سیبیله! عزیزم بزن اونو بـــــــــــــــــزن ^_^

#باب_اسفنجی