از نو برایت مینویسمـ ...

" لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم..."

خدایا مگه خودت نگفتی هفت بار این حرفای منو بخونی فرشته هاتو میفرستی حاجت من بنده‌ت رو برآورده کنن؛ پس کوشن؟